Awans pośmiertny na stopień majora

Staraniem Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, w którym aktywnie działa rodzina księdza Władysława Plewika, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak skorygował błędne pośmiertne awanse z 2007 roku. Jeden z tych awansów dotyczy ks. Władysława. Decyzją ministra…