Władysław Plewik urodził się 7 kwietnia 1905 roku w Bełżycach. Był synem bełżyckiego rolnika i szewca Pawła Plewika. Jego mama miała na imię Franciszka, pochodziła z Wójtowiczów. Władysław miał trzech braci, dwóch starszych: Stanisława i Aleksandra oraz młodszego brata Józefa. Był bardzo zdolnym młodzieńcem, wychowywanym w duchu patriotycznym wśród bardzo religijnej rodziny. Kościół odegrał w jego życiu wielką rolę. W wielokulturowych Bełżycach proboszczowie parafii to ludzie wielkiego formatu, krzewiący wśród swoich parafian nie tylko wiarę, ale również patriotyzm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *