Staraniem Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, w którym aktywnie działa rodzina księdza Władysława Plewika, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak skorygował błędne pośmiertne awanse z 2007 roku. Jeden z tych awansów dotyczy ks. Władysława. Decyzją ministra ksiądz kapitan Władysław Plewik został awansowany pośmiertnie na stopień majora Wojska Polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *