Awans pośmiertny na stopień majora

Staraniem Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, w którym aktywnie działa rodzina księdza Władysława Plewika, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak skorygował błędne pośmiertne awanse z 2007 roku. Jeden z tych awansów dotyczy ks. Władysława. Decyzją ministra…

Służba Ojczyźnie

W sierpniu 1939 roku ksiądz Władysław Plewik został zmobilizowany. Do dnia dzisiejszego trudno odtworzyć dokładne wydarzenia tamtego lata. Po pierwsze, pewnym utrudnieniem jest fakt, że został mianowany kapelanem wojskowym dopiero w kwietniu 1939 roku. Po…

Kapłaństwo

Jesienią 1929 roku Władysław Plewik wstąpił do Seminarium Duchownego w Łodzi. Nie do końca wiemy dlaczego wybrał Łódź. Czy dlatego, że była to młoda diecezja, powołana do życia bullą papieża Benedykta XV Christi Domini 10…

Rodzina i szkoła

Władysław Plewik urodził się 7 kwietnia 1905 roku w Bełżycach. Był synem bełżyckiego rolnika i szewca Pawła Plewika. Jego mama miała na imię Franciszka, pochodziła z Wójtowiczów. Władysław miał trzech braci, dwóch starszych: Stanisława i…