Share This Post

Jesienią 1929 roku Władysław Plewik wstąpił do Seminarium Duchownego w Łodzi. Nie do końca wiemy dlaczego wybrał Łódź. Czy dlatego, że była to młoda diecezja, powołana do życia bullą papieża Benedykta XV Christi Domini 10 grudnia 1920 roku? Katolicy stanowili w niej niewiele ponad połowę społeczeństwa. Na tym terenie diecezji łódzkiej była duża potrzeba duszpasterzy. I oczywiście silna potrzeba erygowania nowych parafii, które nie mogły powstawać w czasie zaboru rosyjskiego.

Znamienne są słowa modlitwy widniejącej na pamiątkowych obrazkach z dnia obłóczyn 12 listopada 1929 roku.

O najlitościwszy i najmożniejszy Opiekunie mój, św. Stanisławie, Aniele czystości i Serafinie miłości! Weselę się z Tobą Twoją najszczęśliwszą śmiercią spowodowaną gorącem pragnieniem oglądania w niebie Marji Wniebowziętej, a sprawioną najwyższym aktem miłości Twej ku Niej. Składam dzięki Marji, że raczyła spełnić w ten sposób pożądanie Twoje. A Ciebie błagam przez zasługi onej błogosławionej śmierci Twojej, byś w śmierci mojej był rzecznikiem i obrońcą moim. Ach, wstawże się za mną do Marji, dla wyjednania mi śmierci, jeżeli nie tak szczęśliwej, jak Twoja, tedy przynajmniej dobrej i spokojnej. Pod opieką. Marji, najmilszej Orędowniczki mojej. Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć

Święcenia kapłańskie

Władysław Plewik święcenia kapłańskie otrzymał 2 września 1934 roku z rąk ordynariusza diecezji łódzkiej biskupa Włodzimierza Jasińskiego. Chociaż na pamiątkowych obrazkach Mszy świętej prymicyjnej widnieje data 15 sierpnia 1934 roku, odbyła się ona później. Wynikło to z nagłej śmierci biskupa Wincentego Tymienieckiego, pierwszego ordynariusza diecezji łódzkiej. Zmarł on 10 sierpnia. Dlatego też święcenia kapłańskie zostały przesunięte na wrzesień. A w ślad za tym msza święta prymicyjna, która odbyła się w kościele parafialnym w Bełżycach w listopadzie.

Wikariusz parafii świętego Wojciecha w Krzepczowie

Swoją pierwszą pracę duszpasterską rozpoczął 3 września 1934 roku w parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Krzepczowie. Wieś ta znajduje się w powiecie Piotrków Trybunalski w diecezji łódzkiej. Parafia Krzepczów liczyła wówczas 3662 katolików. Na terenie parafii była też kaplica św. Apostołów Piotra i Pawła w Grabicy, w której msze święte odprawiał ksiądz Władysław.

ksiądz Władysław Plewik z dziećmi w parafii w Krzepczowie
Ksiądz Władysław Plewik z dziećmi w parafii św. Wojciecha w Krzepczowie.

Katecheta w Tomaszowie Mazowieckim

Z dniem 1 września 1936 roku został przeniesiony do parafii pod wezwaniem św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie oprócz posługi kapłańskiej był prefektem szkół powszechnych. Głównie katechizował w 7-klasowej Szkole Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prezydenta Mościckiego 42/44. Był on również opiekunem harcerzy. Tomaszów Mazowiecki przed II wojną światową miał dwie parafie: pod wezwaniem św. Antoniego – liczyła 15 200 katolików, 4 378 protestantów, 9 712 Żydów. Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego liczyła 12 300 katolików, 70 rodzin protestanckich, 80 Żydów.

Wiadomości Diecezjalne Łódzkie, rok XVI, lipiec – sierpień 1936, nr.7-8
ksiądz Władysław Plewik z dziećmi pierwszokomunijnymi w Tomaszowie Mazowieckim 1937 rok
Ksiądz Władysław Plewik z dziećmi pierwszokomunijnymi w parafii św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim. Prawdopodobnie rok 1937.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *